Кръгла маса "Scaptopara - Quo vadis?", гр. Благоевград, 2019 г.

Организатори на събитието са Община Благоевград, СНЦ "Нова България" и Инициативния комитет за спасяване на "Скаптопара". Основната идея на кръглата маса бе да се обменят добри пактики в опазването на културно-историческото наследство и да се постигне по-добра връзка между обществените организации и институциите, отговарящи за консервирането и социализирането на археологическия обект, намиращ се при с. Покровник.
 
В обсъжданията участие взеха представители на Министерството на културата, заместник-кметът на Община Благоевград, експерти от РИМ-Благоевград и други музеи в страната, както и представители на различни обществени организации. 

Партньори на събитието:

Община Благоевград
РИМ-Благоевград