STEM Discovery Campagin

24.04.2022 г.

СНЦ "Нова България" на интерактивната карта на Scientix и Общността за научно развитие на Европа.

На 26.04.22 г. СНЦ "Нова България" - в лицето на заместник-председателя на сдружението Елица Цонева и екип от Българска Академия на Науките ще проведат 3D Open Geoboard Workshop, в ЧОУ "Томас Едисън". В рамките на интегриран учебен час, ученици от училището ще изпробват подобрения на математическо средство за обучение, създадени от екипа на БАН, включващ Мария Браухле - посланик на Scientix за България и учен от Института по Математика и Информатика към БАН.

On April 26, 22nd New Bulgaria Society - in the person of vice president of the association Elitsa Tsoneva and a team from the Bulgarian Academy of Sciences will hold a 3D Open Geoboard at the Thomas Edison Private Primary School. As part of an integrated lesson, the students will meet the STEM professional Nikola Chernev. He will lead a 3D Open Geoboard workshop and will demonstrate a new addition to a STEM tool for learning Math. The project is created by a team of Bulgarian Academy of Science under the leadership of Maria Brauchle - Ambassador of Scientix for Bulgaria and a scientist at the Institute of Mathematics and Informatics of Bulgarian Academy of Science.