3D Geoboard Workshop

25.04.2022 г.

Как с помощта на 3D координатна система може да се построи обърната пирамида в куб и да се сметне височината й и как да се уравновесят физичните сили, които противодействат на фигурата.

На 26.04.22 г. под егидата на Общността за научно развитие на Европа - организацията Scientix и Европейската комисия, се проведе представянето на съвременно STEM изобретение от екип от Българска Академия на Науките, в партньорство със СНЦ "Нова България", пред ученици от VI и VII клас на ЧОУ "Томас Едисън". Събитието е официално регистрирано на интерактивната карта на организация Scientix.


Учените - Мария Браухле, от Института по Математика и Информатика от БАН и Никола Чернев представиха Геометричното приспособление 3D Geoboard и показаха как с две координатни системи и специални разчертана мрежа, може да се построят различни сложни геометрични фигури и да се правят различни изчисления. Също така, те демонстрираха как може да се наблюдават физически проявления като противодействие на силата и триене на материали.


STEM устройството представлява прототип на математически уред за геомерни единици, с който да се подпомага решаването на геометрични и алгебрични задачи по математика. Интересът от европейски научни организации към него е голям и не е далеч бъдещето, в което всеки ученик ще влиза в клас с подобен уред.


С помощта на 3D координатна система учениците построиха обърната пирамида в куб и сметнаха височината й, както изчислиха съотношението на отделните й части и как да уравновесят физичните сили, които противодействат на фигурата.

Накрая играха геометрична игра по двойки за симетричност, в която трябваше да разменят линиите на симетрия на една фигура, с помощта на ограничен брой пръчици.