Новини

25.04.2022 г.

3D Geoboard Workshop

Как с помощта на 3D координатна система може да се построи обърната пирамида в куб и да се сметне височината й и как да се уравновесят физичните сили, които противодействат на фигурата.

3D Geoboard Workshop

24.04.2022 г.

STEM Discovery Campagin

СНЦ "Нова България" на интерактивната карта на Scientix и Общността за научно развитие на Европа.

STEM Discovery Campagin