Burnout Prevention

СНЦ "Нова България" разполага с екип от професионалисти, свързани с психичното здраве и превенцията.

На мнение сме, че днешната ситуация, породена от пандемията с Covid-19, предразполага към увеличаване на стреса както при учителите, така и при учениците и техните родители.

Сдружението има възможност да осигури специалисти и материали за експертна професионална помощ по изграждане на училищни практики за борба и справяне със стреса, организиране на консултации индивидуално, групови сесии и семинари - обучителни и превенции, както и коригиращи действия за превенция и помощ при стрес на педагогическите кадри, заети в обучителния процес.

Нашият екип е мултидисциплинарен екип от професионалисти, който може да окаже подкрепа и съдействие чрез поддържане на отворена телефонна линия за консултиране, предоставяне а психологична, медицинска, юридическа помощ и социални консултации, психотерапия и пренасочване към други държавни структури, социални и здравни служби. В дейността си организацията, с която си сътрудничим, използва утвърдени международни практики в помощ на жертви на насилие и престъпления, при работа с деца и семейства, като съдейства за изграждане на добри работни взаимоотношения с местна власт, полиция, медицински и социални служби и медии.

Нашият екип от специалисти работи предимно по проекти в психо-социалната сфера. Експерти от организацията провеждат специализирани обучения за професионалисти в сферата на помагащите професии. 


 
Image by Sydney Sims
Image by M.T ElGassier