Кръгла маса "Бъдеще за науките за древността", гр. Благоевград, 2018 г.

През 2018 г. в гр. Благоевград, зала "22 септември" бе проведена кръгла маса на тема "Бъдеще за науките за древността". Форумът бе организиран от СНЦ "Нова България" и Община Благоевград.

Предлаганата тема, показва историята на проучванията и институционализирането на науката, изследваща Античността. Един от основните въпроси на кръглата маса бе дали може и как концепциите замислени в централизираната тоталитарна държава да се изпълняват и днес в условията на съвременната либерализираща се политическа и култруна общност.

На кръглата маса бе показано как трябва да са организирани системните проучвания в гореспоменатата научна област, за което е необходима и концепция. Неща, все важни и рикоширащи особено в наболелия проблем в гр. Благоевград за разкопките на т.нар. "Скаптопара". Български учени бяха дошли да дадат своя опит и знания за подобни проблемни ситуации. Това би помогнало на местните власти да вземат правилни решения в такива случаи.

Темата и събитието бяха изключително важни и актуални, изхождайки и от това, че участници в този форум бяха светила от българската историческа наука като: проф. Валерия Фол, проф. Калин Порожанов, проф. Петър Димитров, проф. Рая Заимова, доц. Емил Бузов, доц. Майя Василева, гл. ас. Александър Порталски, д-р Денис Исаев.

Със свои разработки участваха още и Илия Николов /РИМ-Благоевград/, Петя Велева /НБУ/, Станимир Радулов /Военен клуб, гр. Благоевград/, Велина Николова /НБУ/.

Научният форум одобри идеята на СНЦ "Нова България" за създаването на лапидариум в гр. Благоевград. Бе оформен официален протокол, който д-р Денис Исаев предаде на заместник-кмета по култура и хуманитарни дейност на гр. Благоевград Христина Шопова по инициативата на Община Благоевград - "Ти предложи. Кмете, направи!".

Партньори на събитието:

Община Благоевград
Aqua Pro
Rafimotion