Школи по интереси

За надграждане на знанията и уменията на днешните млади хора, ние организираме Школи по инетерси. До момента, отново с нашия партньор - ЧОУ "Томас Едисън", сме реализирали редица такива занимания в последните 2 учебни години.

Школите ни обхващат различни области на знанието, изкуството и спорта, а целта им е да задоволят любопитството и да обогатят уменията на учениците. Ръководители на тези Школи по интереси са млади специалисти, доказали се в своята професионална сфера.
38869C3D-EE6B-4AA2-A249-53D01011BCF0.jpeg
90077136-4749-45D5-A10B-0F0C4D42F855.jpeg
B5984BAA-49AE-402A-AA23-187319949B67.jpeg
86847DC7-A55E-4877-A495-8940FBC72D9D.jpeg
64FF2523-DE12-4AAA-B617-83BB88658F77.jpeg
DBAC818C-1F47-4815-A211-D486323C00EE.jpeg
2F22B8F9-B55E-4CE5-B5D2-531EFBCAC8DD.jpeg
4D71EBBF-4633-461B-8870-0012B293A947.jpeg
CCDDBC2E-4A2C-46EB-984F-F7DD0F3F4C18.jpeg
1B8271B0-5F05-4A63-A6D4-3FC6DA2F3A4B.jpeg
473DE4BE-B58E-4FF9-BE2D-6F383DF056BF.jpeg
81F17051-8A5C-4200-A656-10B73FE5F6B8.jpeg