Проекти

Основни цели са стимулиране на развитието на науката, културата и образованието, развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество.През 2004 г. СНЦ "Нова България" провокира и организира среща на министър-председателя Симеон Сакскубурготски с академичната общност на Нов Български Университет.Сдружението е организирало в Националния исторически музей среща между министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова и общността на столичния район Витоша, където са взети решения за изграждането на важни инфраструктурни проекти за района.През 2005 г. СНЦ "Нова България" е подпомогнато от Министерството на образованитето и науката с необходимото офис оборудване за изготвянето на проекти, свързани с целите на сдружението, вследствие на което са релизирани следните проекти: 

 

Озеленяване, изграждане на съоръжения за почивка и реставриране на паметник на поетесата Леся Украинка в парк в кв. Владая, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите;

 

Семинари и обучения в столични училища, посветени на Световния ден на околната среда, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите;

 

Консултантски дейности по проект за ремонт и саниране на 86-то ОУ "Св. Климент Охридски";

 

Съдействие на столичните училища от район Витоша и Министерство на образованието и науката за доставяне и оборудване на компютърни кабинети в училищата;

 

Консултации при изготвянето на проекти за кръжоци в столичните училища от район Витоша;

 

Съвместен проект с КПД "Родно Лудогорие" за направа и монтаж на паметник на проф. Александър Фол, намиращ се в центъра на гр. София, в парка на ул. "Московска".