Петя Велева

FACAA18B-B0B8-4274-848A-39A23F168E8B.jpeg
0BBA5F13-7806-4089-8D03-5DCE2D78406F.jpeg
FA86E9A3-F5F4-4F6E-A79C-ADBC72A609BA.jpeg
0F335C02-51C6-49EF-BB7C-3EB2279518B5.jpeg
Петя Велева е бакалавър по Политология, Факултет по политически и социални науки, Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" и магистър със специалност История, Политика и Религия, Департамент История, Нов Български Университет.

От 2018 г. тя е е преподавател по История и цивилизации, а от 2019 г. е и Директор "Проектни дейности" в ЧОУ "Томас Едисън". През 2020 г.

Петя Велева е отличена в конкурса на Българска Асоциация по Информационни Технологии и МОН "Дигитални новатори в образованието", в категория "Иновативен подход за преподаване". През 2020 г. ЧОУ "Томас Едисън" става STEM училището на България за втора поредна година. Нейният принос за спечелването на тази награда е участието й в конкурса с 32 STEM проекта с участието на над 45 ученици в тях. През 2021 г., заедно с ученици от V клас тя се включва в Europe Code Week 2021.

Научни конференции и кръгли маси:

Кръгла маса "Бъдеще на науките за древността" (2019 г., гр. Благоевград) с доклад, показващ концептуирането на науката за древността в България, развитието и методологическите й недостатъци;

Кръгла маса "Quo Vadis" (2019 г., гр. Благоевград) с доклад, свързан с порочните практики в системата по опазване на културното наследство в България;

Национална научна конференция "Историята като наука, образование и професия",  "Историята - истини и обществено съзнание" (2019 г., гр. Созопол), НБУ, с доклад на тема "Основни понятия от Османския период и тяхната интерпретация". Според него няма научен текст по тази тема, който да бъде академично обоснован, за да може да бъде цитиран. Фокусът на доклада е върху пропуските в използването на понятията в учебниците по История и цивилизации и Човекът и обществото;

Национална научна конференция "Историята като наука, образование и професия", "Религия и общество" (2018 г., гр. Созопол), НБУ, с доклад "Религиозен синкретизъм в Северна Гърция - Светилището на Амон Зевс". Научният принос на доклада е, че представя религиозните практики извършвани в Северна Гърция в различни периоди от историята и интерпретирането на светилището от гледна точка на тракийския орфизъм, което до сега не е направено.

Научни семинари:Петя Велева е участник в редица семинари проведени в България, Гърция, Северна Македония, Албания, Египет и др.

Публикации и интервюта:
Велева П. 2017. "Светилището на Амон Зевс в Калитея". Годшник на Департамент История, НБУ, т. XI - XII (2016 - 2017);

Велева П. 2019. "Коптите през Древността, Средновековието и днес", Илинденпрес. Благоевград. https://ilindenpres.bg/pogled/133-koptite-prez-drevnostta-srednovekovieto-i-dnes/

Велева П. 2020. "Технологиите имат потенциала да оптимизират учебния процес", БНР, Радио София. https://bnr.bg/horizont/post/101336977/peta-veleva-tehnologiite-imat-potenciala-da-optimizirat-uchebnia-proces

Велева П. 2021. "Цивилизацията се развива и трябва да се възползваме от всички дигитални решения",DevStyler. https://devstyler.bg/blog/2020/10/05/tsivilizatsiyata-se-razviva-i-tryabva-da-se-vazpolzvame-ot-vsichki-digitalni-resheniya/

Велева П. 2021. "Предизвикателствата в навечерието на новата учебна година", ТВ Европа, Business Daily,  https://www.tvevropa.com/2021/09/predizvikatelstvata-v-navecherieto-na-novata-uchebna-godina/

Велева П. 2021. "Науката е морал, а това изисква назоваването на историческите явления и процеси с истинските им имена", Znam.be. https://soundcloud.com/znambe/epizod-43-uchenite-na-gosti-v-chasovete-na-petya-veleva