Ивиан Дъковски

B71AAE51-FA59-4376-BF73-8084590865BF.jpeg
EE5A698B-B6D4-4011-B02E-A6A2B1AE4AC7_edited.jpg
Ивиан Дъковски следва бакалаварска програма Визуални изкуства със специалност Илюстрация и графика в Нов Български Университет. 

В началото на своето развитие е привлечен от стила на японската анимация (аниме) и комикси (манга). Впоследствие се привързва към стилистиката на американските и европейски комикси. Завършил е курс по създаване на комикси, воден от Иван Коритарев, който от години е във филмовата индустрия и анимация. 

Ивиан е участник в проект "Интерактивно пространство за визуални изкуства" към Столична библиотека, финансиран от Национален фонд "Култура". 

Участва в няколко изложби, една от които е Бианале на илюстрацията 2020.

В момента е ръководител на няколко школи по интереси, свързани с визуалните изкуства, като до сега при него са се обучавали десетки ученици във възрастова група 8 - 13 години.
1B269456-7489-47F9-BCFC-1D6B89157BF5_edited.jpg