Кои сме ние?

Сдружение "Нова България" е регистрирано с решение на Софийски градски съд от 10.04.2003 г.

Създаването на му е вдъхновено от академичното общуване на група студенти с проф. Александър Фол. В края на 90-те години, млади хора, студенти в Нов Български Университет, от различни научни програми, решават да институционализират общността си и по този начин да се запази опитът в държавнотворческите дела на предходното поколение учени.

Сдружението е създадено на Общо събрание от 8 души. Почетни членове на сдружението са проф. Александър Фол, проф. Румен Владимиров, проф. Валерия Фол.

От първата година на създаването си до днес СНЦ "Нова България" организира научни семинари, конференции, кръгли маси, школи и др. съвместно с други организации от нестопанския сектор и образователни институции.​

Основни цели са стимулиране на развитието на науката, културата и образованието, развитие и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество.

През 2004 г. СНЦ "Нова България" провокира и организира среща на министър-председателя Симеон Сакскубурготски с академичната общност на Нов Български Университет.

Сдружението е организирало в Националния исторически музей среща между министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова и общността на столичния район Витоша, където са взети решения за изграждането на важни инфраструктурни проекти за района.

През 2005 г. СНЦ "Нова България" е подпомогнато от Министерството на образованитето и науката с необходимото офис оборудване за изготвянето на проекти, свързани с целите на сдружението, вследствие на което са релизирани следните проекти: 


Озеленяване, изграждане на съоръжения за почивка и реставриране на паметник на поетесата Леся Украинка в парк в кв. Владая, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите;
A3369A53-31B2-4D29-AFCB-7567B9D4437E.jpeg
Семинари и обучения в столични училища, посветени на Световния ден на околната среда, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите;

Консултантски дейности по проект за ремонт и саниране на 86-то ОУ "Св. Климент Охридски";

Съдействие на столичните училища от район Витоша и Министерство на образованието и науката за доставяне и оборудване на компютърни кабинети в училищата;

Консултации при изготвянето на проекти за кръжоци в столичните училища от район Витоша;

Съвместен проект с КПД "Родно Лудогорие" за направа и монтаж на паметник на проф. Александър Фол, намиращ се в центъра на гр. София, в парка на ул. "Московска".
Управителен съвет