Елица Цонева

3930222F-6725-455A-A4AF-427561F72DA3.jpeg
E1484B21-A16C-4825-A9C6-46245F6C1E4C.jpeg
C006DA1C-55A2-48A2-A6B0-30991C50702A.jpeg
4297D7D7-FEE2-4011-95A8-2844FDA80E5F.jpeg
BEF2131C-330B-41E5-9104-2E77CC30CBE4.jpeg
Елица Цонева е Магистър по Информационни технологии към Факултет по Информационни науки в Университет по Библиотекознание и информационни технологии, гр. София и Магистър по Журналистика от Софийски Университет "Св. Климент Охридски". 

Тя е с дългогодишен опит като софтуерен специалист, издъжал успешно професионалния изпит за ISTQB Certified Tester към South East European Testing Board, сертифициран CoderDojo менотр към Coding4all, преминала обучение и в комсмическия лагер Space Camp (Aegean Free Zone) в гр. Измир, Турция за ръководител на програмата Future Explorer. Като преподавател по ИТ, Компютърно моделиране и Роботика и Директор "Проектни дейности" в ЧОУ "Томас Едисън", Елица Цонева има редица награди като:

Първо място в националния конкурс SUPER STEM България 2020 - SUPER STEM EUROPE Award - National Winner и награда за областен победител в категория Digital Excellence; 
Първо място в категория "Технологични иновации в дигиталното образование" в конкурса на Българска асоциация по информационни технологии и МОН; 
Награда на Българска Академия на Науките за разработка, подкрепяща внедряването на изследователския подход в образованието със средствата на ИТ; 
Първо място в конкурса SUPER STEM България 2019 - SUPER STEM Award - National winner от научния център Carnegie Science Center, Pittsburgh, USA в категория Teacher STEM Ambassador - Technology; 
Отличена с Awards във втория в света Space Camp за провеждане на обучителната online STEM програма Future Explorers; 
През 2017 г., под нейно ръководство, за първи път в света ученици от начално училище приложиха Agile методология в училищен проект и работиха в дигитална среда. За личната си софтуерна разработка учениците използваха платформата за Agile Project management - Taiga.io. С този проект те станаха национални победители в конкурса SUPER STEM България - Технологии.

Участие в научни конференции:
Научна конференция, "Динамична математика в образованието" (ИМИ, БАН) с доклад "STEAM методи в обучението по компютърно моделиране";
III Национална конференция "Възможности за възстановителни практики в действащата правна уредба и след срещата с предизвикателствата и мерките за ограничаване на пандемията от COVID-19", с доклад "Прилагане на възстановителните мерки в училищна среда с цел превенция на емоционалните щети сред учениците по време на социална изолация".