д-р Нина Хаджиева

15F75BF6-BB28-45A9-A89A-66F255D323AC_edited.jpg
4DFADC0F-34EF-4457-86FB-5AB05B058CFD.jpeg
718D26F3-F93D-430D-8192-3F8A9148B2F7.jpeg
C63DF71D-E50C-4AEC-A734-0C35C6C9F6F6.jpeg
Д-р Нина Хаджиева работи като куратор на нумизматичната колекция и като експерт-нумизмат и оценител в Регионален исторически музей - Благоевград. 

Тя е магистър по "Културология" в Нов Български Университет, магистър по "Нумизматика. Експертиза и оценка на културно-исторически ценности" и доктор по "Археология вкл. Нумизматика в Епиграфика" в Югозападен Университет "Неофит Рилски". Няколко поредни години участва в международни обучителни школи по нумизматика провеждани в гр. Атина, Гърция.

Публикации: 

PAPERSOFTHEAMERICANRESEARCHCENTER INSOFIA,VOLUME3,VelikoTurnovo2017, pp.337-343; ISSN2367-5640; „Silver coin finds in Sandanski (PARTHICOPOLIS) and its territory dating from 6th to 4th century“. By Nina Hadzhieva, Regional Museum of History at Blagoevgrad and Marina Doychinova, Sofia Museum of History.

Известия на Исторически музей Кюстендил, Том ХХ, 2018, стр. 33-42; ISSN 0861-4342,  „Бронзови монети на Филип ІІ Македонски (359-336г. пр. Хр.) и Александър ІІІ Велики (336-323г. пр. Хр.) от колекцията на РИМ- Благоевград“. 

Известия на Исторически музей Кюстендил, Том ХХ, 2018, стр. 231-238; ISSN 0861-4342, „Бронзови монети на Филип ІІ Македонски (359-336г. пр. Хр.) от колекцията на РИМ-Благоевград“. 

Каталог на предримски монети в: NUMISMATIC COLLECTION OF THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY SOFIA (ancient Serdica). CCCHBulg IX in serirs. Sofia 2019, nos. 1 – 139: ISBN 978-619-90823-6-2.

THIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM MEGALITHIC MONUMENTS AND CULT PRACTICES, Neofit Rilski University Press, 2020. pp 215-230. ISBN 978-954-00-0247-7, Three Megalithic Structures In The Region Of South Pirin Moutain In The Lands Of The Villages Of Teshovo, Gaitaninovo and Paril.

Научни конференции и семинари: 

Научна конференция „ Музейните и архивни фондове – места на памет. Представяне на богатството на музейните фондове и архиви от Югозападна България“ – Кюстендил 2017 г. Представен доклад: „Бронзови монети на Филип ІІ Македонски (359-336г. пр. Хр.) и Александър ІІІ Велики (336-323г. пр. Хр.) от колекцията на РИМ-Благоевград“. 

XIII Международен конгрес по Тракология - Древна Тракия: Мит и реалност. Казанлък, 03-07 септември 2017г. Участие в екипа на проф. дин Иля Прокопов за представяне на постерен доклад. 

Научна конференция по повод 65 години РИМ Благоевград. Представен доклад: „Непубликувани монети от фонда на РИМ – Благоевград“ /28-29 септември 2017/. 

VII Международен симпозиум „Пауталия – Велбъжд – Кюстендил и прилежащите им територии през вековете“, организиран във връзка с 120 години от създаването на РИМ Кюстендил. /2018/ Представен доклад: „Търговски комуникации в Пирин, свързващи долините на Струма и Места в периода VI – IV в. пр. Хр., по монетни находки от колекцията на РИМ- Благоевград“ (Бронзови монети на Филип ІІ Македонски (359-336г. пр. Хр.). 

Участие в научен форум, подготовка за публикуване на статия и/или научно съобщение: Докторантски семинар на Катедра „История“. Представен доклад: „Инвентар на монетните находки от област Благоевград в периода VI-IV в. пр. Хр.“ (Историографски акценти).

THIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM „Megalithic Monuments and Cult Practices“. September 7-11, 2020 Blagoevgrad. Представен доклад: Three Megalithic Structures In The Region Of South Pirin Moutain In The Lands Of The Villages Of Teshovo, Gaitaninovo and Paril. 

Български нумизматични четения „BulgNR I: История и общество в перспективата на нумизматиката“ 10-12 November 2020. Bulg NR FIRST INTENATIONAL CONFERENCE, SOFIA, BULGARIA. Представен доклад: New localizations of the coin circulation in the valley of MiddleMestainthe6th-4th centuryBC.