д-р Денис Исаев

2021267A-58A0-4325-BE60-7C7F1556B3B2.jpeg
2AD517A1-047B-4C4E-AD9B-C3B6F16D5AAC.jpeg
3D02D227-8AE2-4EA5-AF46-512D4A93A042.jpeg
8F265E23-7FF8-4818-BFCB-25802A1FBA4B.jpeg

Денис Исаев е доктор по История и Археология към НБУ с тема на докторската дисертация "Старинни исторически дискурси във Веда Словена". Тя представлява историографско изследване на събитията около културното явление "Веда Словена". Освен историографски прочит, в изследването са наблюдавани възможните културни взаимоотношения, във всички периоди на Анточността до наши дни, които дават възможност за появата на сборника от епически песени "Веда Словена". Подготовката му по отношенине на историята и културата на Древна Тракия и древните траки направи възможно свързването на историческите събития с дълбоките културни подбуди носени в поведението на древните траки с културата на средновековните българи. 

Публикации:
Исаев Д. 2019. "Видове време и взаимодействията им в пространствата на епоса "Веда Словена". THRACIA XXIV (сб. на ИБ с ЦТ). БАН. ISSN 0204-9872
Исаев Д. 2018. "Възможни етнокултурни взаимодействия, съхранени в епоса "Веда Словена". София. Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл". Сборник "Полетата на етнологията". ISSN 1311-493X.
Исаев Д. 2018. "Създаването на славянската доктрина и "Веда Словена". София. НБУ. "Под знака на музата Клио". Сборник по случай 20 годишнината на "Департамент История". 251-261. ISBN 978-619-233-029-3
Исаев Д. 2018. "Още от етнокултурни взаимодействия, съхранени у епоса "Веда Словена". София. СУ "Св. Климент Охридски". ПИРОН-АКАДЕМИЧНО ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ ЗА ИЗКУСТВА И КУЛТУРА - бр. 17. http://piron.culturecenter-su.org/category/17/
Исаев Д. 2019. "Видове време и взаимодействята им в пространствата на епоса "Веда СЛовена". 370-380. София. Thracia XXIV. Сборник в памет на Ал. Фол. ИБ с ЦТ при БАН.
Исаев Д. 2017. "Феноменология Веда Словена". Илинденпрес. Благоевград. http://ilindenpres.bg/kambana/41-fenomenologiya-veda-slovena/
Исаев Д. 2013. "Една хипотеза за социален ред, отразен в епоса "Веда Словена". София. Годишник на Департамент История. НБУ. http://ebox.nbu.org/hist16/index4.php?id=25
Исаев Д. 2013. "Моите занимания с древната тракийска култура - Пространствата на Университета". София. Страницата на проф. Богдан Богданов, раздел "Образование и общество". http://www.bogdanbogdanow.net/bg_forum_arch.php?page=discussion_show&discID=74

Изследователски дейности и проекти:​

2002 г. - Examinations and Studies of Rock-Archeology Region of Madara - Sborjanovo. Изследователски проект на НБУ.
2001 - 2006 г. - Ежегоден Летен Университет в гр. Малко Търново и гр. Къркларели (Турция) "Странджа планина мост между Изтока и Запада". Проект на БАН. НБУ и ЮЗУ.
2004 г. - Документация на български исторически паметници в района на Косутр, Северна Гърция.
2014 г. - Археологическо проучване на ЛОТ 2 АМ "Струма", до с. Кочериново.2014 г. - Археологическо проучване на Античен обект - Кастел, до с. Дренково.

Обществена дейност и проекти:
Проект на СНЦ "Нова България", финансиран от Министерство на младежта и спорта - "Реставрация на стадион находящ се в с. Владая.
Проект на СНЦ "Нова БЪлгария", финансиран от Министерство на околната среда и водите, програма ПУДООС - Реставрация на парк с паметник на украинската поетеса Леся Украинка в с. Владая.
Проект на СНЦ "Нова България", финансиран от Министерство на околната среда и водите, програма ПУДООС - Отношението на древните към Земята и Космоса.