д-р Александър Найденов

76A4DF23-28DD-4013-A3C8-EB0E81CEBFDF.jpeg
6AA90E91-04D9-4D4B-B65D-3EB200186057.jpeg
Александър Найденов е доктор по Дентална Медицина, Специализант по Имплантология, Създател на проекта "Медицина за деца", преподавател по Биология в ЧОУ "Томас Едисън".

През 2018 г. д-р Найденов вдъхва живот на проекта "Медицина за деца", продължаващ активно и днес. Това е здравнообразователна инициатива за деца в училищна възраст I - VII клас, целящ обогатяване на здравната култура, прекратяване на вредни навици и създаване на нови здравословни такива. Здравното образование и познаването на тялото ни е изключително важно, особено в тази възраст. То дава възможност за превенция, а превенцията е най-доброто лечение!
 
"На мнение съм, че именно при подрастващите превенцията на вредните навици, опознаването на собственото ни тяло и създаването на здравна култура има най-голям ефект".

През 2018 г. той провежда стаж в Чикаго, САЩ под наблюдението на лицево-челюстен хирург. 

В V курс на своето обучение е избран за студент на годината на Факултет по Дентална Медицина, Медицински Университет, гр. София. Критериите, по които се определят номинациите включват успех от предходните два семестъра, участия в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари и лекционни потоци, езикови умения, работа и заемани длъжности, стажове и практики, членство в различни организации, участия в образователни семинари, повишаващи нивото на компетенциите.

През 2019 г. той създава и приложение за самоизпитване в полза на студентите - Medical X - ray Quiz.
2DEFC8E8-C7B3-48A3-90D9-50CD0CCB9A02.jpeg