Допълнително обогатяващо образование

Мисия на СНЦ "Нова България" е даде максимално много знания и умения на днешното поколение. В подкрепа на това, заедно с нашия партньор ЧОУ "Томас Едисън", ние организираме допълнително обогатяващо образование със силно застъпено Класическо образование. Защото  то дава възможност за себепознание, от една страна, а от друга - дава знание за причините на културните и обществени явления.

Друга важна характериситка на класическото образование е, че то дава възможност да бъдат обучени свободни и отговорни граждани, които познават освен себе си, но и другия. Класическото образование е в основата на цивилизацията. В него се крият подбудите за нашето поведение, подбудите за толерантност и подбудите за отстояване на граждански права. То дава възможност за подплътено самочувствие от знания, с които бъдещият българин би могъл да бъде равноправен в световните исторически, културни, икономически и социални процеси и явления. 

Без класическото образование съвременният човек не би могъл да разбере мотото на Гоце Делчев, който казва "Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование между народите".

Великите умове на човечеството, големите примери на волеизява и смелост, се крият в текстовете на класическото знание като ценност.

И до днес световните елити цитират по памет, та дори и на автентични езици Омир. И до днес пример за подръжание е животът на Александър Велики, Гай Юли Цезар, Симеон Велики, Константин Велики, цар Борис I.

Целта на нашето класическо образование е да вдъхнови учениците да опознаят себе си, за да могат да изявят по най-добър начин качествата си в обществото, семейството и живота. Подобно възпитано и обучено поведение би дало възможност на всеки да се реализира отлично и достойно във всяка една обществена сфера.
80D55702-40B8-4C5F-9AE7-7FAAC726C6FD.jpeg
15E061F8-D904-4B8F-BBBC-8DCE679A8B02.jpeg
BF38DE0B-2000-495A-B6DF-8DF25189EFF9.jpeg
873F2CCB-2932-464A-A7D8-C751EA25D895.jpeg
Допълнителното обогатяващо образование, което СНЦ "Нова България" организира, обхваща и точните науки. Част от заниманията бяха на следните теми: "Роботика в училище", "Роботика, програмиране и математика", "Компютърни вируси" (Техники за защита от компютърен вирус, троянски кон, шпионски софтуер), "Математическа работилница. Ленти на Мьобиус", "Безопасност в инетрнет", "Светлина и оптика", "Ролята на нашата ДНК", "Space Challenge" и др.
8AFA8193-48B9-4FC0-A1FB-C556A4D0E487.jpeg
33DAEC78-E568-4819-812E-8307E0793F15.jpeg
F84E112F-47A4-41EA-830A-510D542B78A7.jpeg
33DAEC78-E568-4819-812E-8307E0793F15.jpeg
D598A925-BFF1-492F-B1D8-B4AD39851517.jpeg
33DAEC78-E568-4819-812E-8307E0793F15.jpeg
14296910-5C49-4880-A785-E082925F3BD2.jpeg
33DAEC78-E568-4819-812E-8307E0793F15.jpeg