Дарителски акции

В резултат на всички научни, образователни и творчески дейности, който СНЦ "Нова България" успешно реализира през 2020 година, успяхме да осигурим часто нови лаптопи HP, с които обезпечихме технически три класни стаи в столично училище. Те бяха дарени от нашия секретар Петя Велева. Тези лаптопи ще подпомогнат в голяма степен онлайн и хибридното преподаване.
A99F04C9-27AF-4529-8356-A34A46781C7B.jpeg
03BDC6EA-FEC3-4C03-B020-A598711A7635.jpeg