"Архилох и траките"

"Архилох и траките" бе обявената тема на лекцията, чрез която СНЦ "Нова България", РИМ-Благоевград и Нов Български Университет представиха в зала "Античност" на регионалния музей - книгата "Архилох. Фрагменти", съдържаща 191 от оцелелите общо около 330 фрагмента от творбите на Архилох, достигнали до нашни дни.

Изданието е двуезично, възпроизвеждащо текстове, записвани върху камък и папирус, и бе представено от единия от двамата преводачи - гл. ас. д-р Георги Гочев.

Според общоприетата от специалистите версия Архилох, сравняван в Античността по своето знание с Омир, е роден на остров Парос някъде около 680 г. пр. Хр. Той участва в различни начинания на паросци, включва се и в колонията на Тасос - остров, населен с траки.

Благодарение на опсанията от Архилох на конфликтите с траките, до нас достигат сведения за тази изключително значима в Античността народност, пряко свързана и с днешните българи.
3B1A5431-77B3-43C8-97FD-9A71A5219920.jpeg
152BB773-E928-419B-AACA-C4CD900CDAA7.jpeg
74E80B77-12CB-4A2A-B4B9-F75D0F9794CF.jpeg
3F179E23-1946-4CA8-BE47-527307382162.jpeg
Партньори на събитието:

РИМ - Благоевград
Нов Български Университет